Uudised

18.11.2022
Äriseadustiku muudatused alates 15.01.2018
27.12.2017
Alates 15. jaanuarist 2018 jõustub äriseadustiku muudatus, mille järgi peavad kõik Eesti äriühingud, kelle juhatus asub välisriigis, st juhatus tegeleb ühingu igapäevase juhtimisega väljaspool Eestit, määrama endale Eestis kontaktisiku. Kontaktisik on isik, kellele saab tema Eesti aadressil kätte toimetada äriühingu menetlusdokumente ja äriühingule suunatud tahteavaldusi. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks. Kontaktisiku määramata jätmisel võib registripidaja otsustada äriühingu sundlõpetamise.

Maksims OÜ on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja ning meil on õigus olla kontaktisikuks. Vajadusel võtke meiega ühendust.