Ärikonsultatsioonid

Ärikonsultatsioonid

Tuginedes meie ettevõtte rikkalikule kogemusele erinevatel tegevusaladel ja meie spetsialistide kõrgele tasemele, saame pakkuda teenuseid finantseerimise, majanduse ja investeerimise valdkonnas, strateegilise planeerimise, ettevõtte üldise funktsioneerimise optimeerimise ja erinevate üksikute äriprotsesside küsimustes. Samuti lahendame ainulaadseid ettevõtlusega seotud ülesandeid ja viime ellu keerulisi ning erakordseid projekte, mis aitavad meie klientidel oma ettevõtlust tõhusamaks muuta.

Peamised ärikonsultatsioonide valdkonnad:
  • Majandustegevuse finantsanalüüs
  • Äriplaani koostamine
  • Personalivalik
  • Tegevuslubade-litsentside taotlemine