Raamatupidamisteenused

Raamatupidamisteenused

Raamatupidamisteenused, mida meie ettevõte osutab, ei ole lihtsalt igapäevase esmase raamatupidamisarvestuse pidamine ja maksu- ning majandusaruannete koostamine.

Meie mitmeaastane töökogemus ja rohke praktika, väga erinevate tegevusalade spetsiifika tundmine, Teie probleemile individuaalne lähenemine, oskus andmeid analüüsida ning prognoosida nende mõju ettevõtte majandustulemustele, võimaldab meie poolt ettevalmistatud aruannete põhjal ettevõtete juhtidel võtta vajalikke juhtimisotsuseid õigeaegselt vastu. Praegusel hetkel on meie klientide hulgas nii suurettevõtted kui ka alles oma tegevust alustanud väikeettevõtted, avaliku sektori asutused ja ka mittetulundussektoris tegutsevad organisatsioonid, s.h. korteriühistud. Kõikidele klientidele on tagatud informatsiooni säilimine ja konfidentsiaalsus.

Meie poolt pakutavad raamatupidamisteenused:
 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Raamatupidamisarvestuse pidamine (täielik/osaline)
 • Eelmiste perioodide raamatupidamisandmete taastamine
 • Toetus raamatupidamisarvestuse pidamisel
 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • Raamatupidamisaruannete koostamine
 • Maksuaruannete koostamine
 • Statistiliste aruannete koostamine
 • Individuaalse aruandluse väljatöötamine
 • Ettevalmistus audiitorkontrolliks
 • Toetus audiitorkontrolli käigus
 • Siseaudit